O společnosti

Společnost Transcargo Dracar a.s. (dále jen společnost) vznikla a započala svou činnost v roce 2003.

Společnost po mnoho let působí jako non-retail distributor pohonných hmot zejména na Moravě. Zákaznický kmen společnosti tvoří koncoví spotřebitelé PH, využívající dodané pohonné hmoty k podnikatelské činnosti.

Společnost disponuje stabilním zákaznickým portfoliem a kreditní riziko snižuje pojištěním pohledávek, průběžným sledováním ekonomické kondice svých klientů, i pečlivým zajišťováním svých pohledávek.

Od roku 2015 je společnost součástí divize ropných produktů skupiny ARMEX, kdy mateřskou společností a jediným akcionářem je ARMEX Oil., s.r.o..  Po převzetí ze strany ARMEX Oil nastaly ve společnosti změny v oblasti nákupu PH a logistických procesů, vnitřního uspořádání společnosti a managementu. Uvedené změny byly završeny ke dni 1.7.2016. Od tohoto data je možné manažerskou, kontrolní a organizační strukturu společnosti  považovat za definitivní.

Tyto změny pak zcela jistě přispěly k možnosti dalšího progresivního rozvoje společnosti.

V roce 2019 proběhla fúze se sesterskou společností TRANSCARGO s.r.o..  Fúze byla uskutečněna k 1.1.2019, kdy došlo k převzetí veškeré činnosti zanikající společnosti TRANSCARGO s.r.o..

Společnost dodržuje veškeré právní předpisy i osvědčené postupy v oblasti životního prostředí. Stejně tak společnost dodržuje veškeré právní předpisy v oblasti pracovněprávních vztahů.

Listiny


Mohlo by vás také zajímat

Top